Petrus in Rome?

  Wat Romulus en Remus zijn voor Rome als hoofdstad van een wereldrijk, zijn Petrus en Paulus van Rome als hoofdstad van het christendom. Over Paulus’ optreden in Rome is vrij veel bekend, maar wat weten we eigenlijk van Petrus? De meeste mensen kennen Pertrus als de meest vooraanstaande leerling van Jezus. Uit de Bijbelverhalen, …

De Lijkwade van Turijn: echt of vals?

Jarenlang werd de authenticiteit van de Lijkwade van Turijn, de doek waarin Jezus Christus zou zijn begraven, betwist. Uiteindelijk concludeerden wetenschappers dat het om een vervalsing ging, een middeleeuwse replica. Toch is de discussie nu opnieuw opgelaaid, aldus Archeologie Online, en lijkt de lijkwade toch ouder de te zijn dan men tot nu toe aannam. …

Straatverhalen van Rome: Via della Conciliazione

In Rome liggen de verhalen uit het verleden letterlijk op straat. Aan de hand van straatnamen die je op de bordjes – sinds 1814 van marmer dankzij paus Pius VII – kunt lezen, wandel je de geschiedenis van de eeuwige Stad letterlijk achterna. Vrijwel iedere via, vicus of viale is namelijk vernoemd naar een persoon …

Fragment van ‘de vrouw van Jezus’ blijft in de kast

De wetenschappelijke publicatie in de Harvard Theological Review over een stukje papyrus met daarop een tekst van ‘de vrouw van Jezus’, een artikel dat door kenners al een tijdje met spanning wordt afgewacht, gaat voorlopig toch niet door. Lees het hele artikel hier (Engels).

De voorgangers van Jezus

Vandaag staat voor veel mensen in het teken van de wederopstanding uit de dood van Jezus Christus. Zoals met grote feesten wel vaker het geval is, gaat de traditie van deze viering in de vroege lente veel verder terug dan het jaar nul. De meeste mensen weten bijvoorbeeld wel dat Pasen haar oorsprong vindt in …