Petrus in Rome?

Petrus in Rome?

  Wat Romulus en Remus zijn voor Rome als hoofdstad van een wereldrijk, zijn Petrus en Paulus van Rome als hoofdstad van het christendom. Over Paulus’ optreden in Rome is vrij veel bekend, maar wat weten we eigenlijk van Petrus? De meeste mensen kennen Pertrus als de meest vooraanstaande leerling van Jezus. Uit de Bijbelverhalen, [...]

De Lijkwade van Turijn: echt of vals?

Jarenlang werd de authenticiteit van de Lijkwade van Turijn, de doek waarin Jezus Christus zou zijn begraven, betwist. Uiteindelijk concludeerden wetenschappers dat het om een vervalsing ging, een middeleeuwse replica. Toch is de discussie nu opnieuw opgelaaid, aldus Archeologie Online, en lijkt de lijkwade toch ouder de te zijn dan men tot nu toe aannam. [...]