De Lijkwade van Turijn: echt of vals?

Jarenlang werd de authenticiteit van de Lijkwade van Turijn, de doek waarin Jezus Christus zou zijn begraven, betwist. Uiteindelijk concludeerden wetenschappers dat het om een vervalsing ging, een middeleeuwse replica. Toch is de discussie nu opnieuw opgelaaid, aldus Archeologie Online, en lijkt de lijkwade toch ouder de te zijn dan men tot nu toe aannam. …