De Lijkwade van Turijn: echt of vals?

Jarenlang werd de authenticiteit van de Lijkwade van Turijn, de doek waarin Jezus Christus zou zijn begraven, betwist. Uiteindelijk concludeerden wetenschappers dat het om een vervalsing ging, een middeleeuwse replica. Toch is de discussie nu opnieuw opgelaaid, aldus Archeologie Online, en lijkt de lijkwade toch ouder de te zijn dan men tot nu toe aannam. …

Hannibal eet Pollo al cacao

Na een korte onderbreking tijdens de Boekenweek, vervolgen we de route die Hannibal – Rome’s meest beruchte vijand – aflegde toen hij met zijn troepen dwars door Italië trok, zoals beschreven door Livius. In de rubriek ‘Hannibal eet’ reizen we op de rug van zijn olifanten mee en stappen we hier en daar af, op …