Het zwaard, de pen en de toga: een zomer met Montaigne

Michel de Montaigne beschreef in de 16de eeuw morele en filosofische vraagstukken en pionierde in het genre van de essay. Als een van de eersten schreef hij, in psychologische zin, over zichzelf. Twijfel was zijn motto en devies, ‘Wat weet ik?’ was de filosofische vraag die hij zichzelf steeds weer stelde. Hij las veel en liet …

Jezelf zijn volgens Socrates

Een wekelijks citaat van oude en nieuwe denkers, ter inspiratie. Deze week is het woord aan Socrates (ca. 470-399 v.Chr, een Grieks filosoof wiens denkwijzen en uitspraken niet direct, maar via geschriften van latere filosofen als Plato zijn overgeleverd): ‘De kortste en zekerste manier om eervol in de wereld te staan, is om zich voor …

Heidense kerstgedachten

December is de maand van bezinning en warme kerstgevoelens. De verwoording van die contemplatie en gedachten vind je niet alleen in de bijbel, maar ook bij een groot aantal (Griekse en Romeinse) schrijvers en filosofen. Alvast ter inspiratie voor de goede voornemens voor 2013 vandaag een aantal mooie, ‘heidense’ kerstgedachten.        

Luister niet naar iedereen (maar wel naar Socrates)

Vijf van de zeven dagen in de week, dat wil zeggen zo’n 70% van de tijd die we tot onze beschikking hebben, zijn de meesten van ons ‘aan het werk’ of ‘op het werk’. Werken, in welke vorm dan ook, is de meest belangrijke vorm van tijdbesteding die er is en voor ons (mensen anno …