De grenzen van geluk volgens Epicurus

‘Hij was de ontdekker van de waarheid, de architect van het geluk.’ Met deze woorden eerde Cicero in 44 v.Chr. de Griekse filosoof Epicurus, die zelf op dat moment al tweehonderdvijftig jaar dood was. Zijn filosofie daarentegen, was nog springlevend. In alle grote steden in het Middellandse Zeegebied – destijds min of meer het centrum …

Pythagoras’ geruststellende woorden over het leven en de dood

‘Alles verandert, niets vergaat’ (omnia mutantur, nihil interit), schreef de Romeinse dichter Ovidius. Hij werkte deze filosofie uit in een enorme verzameling van verhalen over gedaantewisselingen (Metamorphosen). Alles verandert steeds weer in iets anders, zodat er uiteindelijk op deze wereld nooit iets verloren gaat. Het is het centrale thema in een onlangs verschenen boek van …

De paradigmawisseling van Parmenides

Gisteren introduceerden we Parmenides van Elea en beschreven we het filosofische gedicht dat hij achterliet. Daarin wordt duidelijk dat hij een fundamenteel verschil ziet tussen wat de ‘gewone’ stervelingen zien en ervaren, en wat ware kennis is. To be or not to be: wat is, kan onmogelijk niet zijn Parmenides krijgt van de godin die …

Tussen Pythagoras en Plato: Parmenides

Na Hesiodus, de natuurfilosofen uit Ionië en de school van Pythagoras betreden we bijna het tijdperk van de grote namen uit de ‘klassieke’ filosofie (Socrates, Plato, Aristoteles). Maar er ging nog iemand aan vooraf, die de geschiedenisboeken vaak niet heeft gehaald maar die op zijn manier ook de weg heeft bereid voor de ontwikkeling van …

De ‘natuurfilosofen’: 3 namen om te onthouden

Griekenland bestond in de oudheid uit meer dan alleen het schiereiland en het grote aantal eilanden dat we er nu toe rekenen. Er was een overzees Griekenland, een streek genaamd Ionië, in het gebied dat wij nu Turkije noemen. Logischerwijs stond deze streek meer en directer in contact met de wereld van het (Nabije) Oosten, …