romantisch

De beroemde Romeinse dichter Ovidius schreef graag en veelvuldig over de liefde. Een van de meest tot de verbeelding sprekende voorbeelden daarvan is zijn prachtige Ars Amandi (‘De kunst van het beminnen’), waarover hijzelf schrijft: ‘Indien iemand in dit land de kunst der liefde niet machtig is, laat hem dan dit boek lezen, door die lectuur zal hij als deskundige het liefdespad betreden.’

Dat advies nemen we hieronder (in een wat gedateerde, maar ook wel weer mooi passende vertaling) ter harte; in tien stappen legt Ovidius uit hoe je de perfecte date creëert en als ‘deskundige het liefdespad’ kunt betreden. Let wel: het advies is enkel gericht aan mannen, die op zoek zijn naar een mooi meisje…

1. Geen tierelantijnen…

Friseer uw haren niet met een krulijzer en wrijf uw benen niet glad met puimsteen. Laat dat aan de verwijfde Phrygische priesters over. Mannen staat juist goed, als ze hun schoonheid niet verzorgen.

2. …maar wel een beetje verzorgd, graag

Zorg ervoor, dat de schoenriemen niet naar buiten steken, dat de gespen ervan niet roestig zijn, dat uw voeten niet zwemmen in te wijde schoenen. Voorts, dat uw stugge haardos goed gekapt is, dat uw haar en baard met een vaardige hand geknipt zijn, dat uw nagels niet te lang en schoon zijn en er geen haartjes uit uw neusgaten groeien. Tenslotte, waak ervoor, dat ge geen hinderlijke mannenlucht afgeeft.

3. De regels van de romantische wandeling

Wanneer ze te voet door de ruime winkelgalerij gaat slenteren, wees dan in dat tijdverdrijf haar metgezel en loop dan eens voor, dan eens achter haar, dan weer haastig, dan weer langzaam. Wees niet beschroomd u eens buiten de zuilen der galerij te begeven en een eindweegs zij aan zij met haar te kuieren. Vermijd haar verjaardag

4. Wat er ook gebeurt: vermijd haar verjaardag

Ontwijk met bijgelovige vreze den verjaardag van uw meisje en beschouw dien dag, waarop ge met een cadeau moet komen, als een ongeluksdag. Hoe ge ook zult trachten eraf te komen, zij zal toch wat van u weten los te krijgen, want de vrouw heeft de kunst uitgevonden aan verliefde vrienden dure dingen te ontrukken.

5. Geniet, maar drink met mate

Wanneer u aan tafel geschenken van Bacchus worden gepresenteerd, en ge ligt aan naast een vrouw, dan moet ge dien god van den nacht en zijn nachtelijk gewijde offers bidden, dat ze u den wijn niet naar het hoofd doen stijgen.

6. Pak op slinkse wijze haar hand

Wees de eerste om den beker te grijpen, dien haar lippen hebben beroerd en zet dien aan den mond op dezelfde plaats, waar zij gedronken heeft. Reik naar de spijs, die haar vingers hebben aangeraakt en terwijl ge den schotel aanneemt, moet ge zien haar hand te beroeren.

7. Schroom niet teveel

Wanneer de disgenoten zijn opgestaan om heen te gaan, dan geeft het gedrang der feestgangers u gelegenheid Uw lief te naderen. Voeg u in de menigte, ge kunt, terwijl ze heengaat, gemakkelijk bij haar komen. Knijp haar maar in de zij en raak met Uw voet de hare aan. Dat is hèt oogenblik om te spreken. Weg met bekrompen schaamte! Het toeval en Venus staan de brutalen bij.

8. En dan: de eerste kus

Welk verstandig man zou zijn minnetaal niet willen doorspekken met kussen? Mogelijk, dat zij ze niet wil geven, doch dan moet ge maar stelen wat ze niet geeft. Misschien zal ze zich eerst verzetten en “deugniet” tegen u zeggen, maar dan zal ze toch gaarne door uw gestoei overwonnen worden. Maar, pas op, dat ge met uw bruut geroofde zoenen haar teedere lippen niet kwetst en dat ze niet kan klagen, dat ge te ruw waart!

9. Laat je vrienden er vooral buiten

Het is gevaarlijk jegens een vriend hoog op te geven van uw lief. Want, als hij in uwen lof gelooft, zal hij trachten u een beentje te lichten en in uw plaats te komen.

10. Let op: elk vrouwenhart is uniek…

Ik zou hier eigenlijk willen eindigen, maar moet er nog op wijzen, dat de meisjes zeer verschillend van inborst zijn; ge moet die duizend verschillende hartjes op evenveel verschillende manieren vangen.

 

Meer versiertips van Ovidius lezen?

De vertalingen zijn afkomstig uit:
De kunst der Vrijage
Nederlandsche bewerking: Dr. J. Meihuizen
© 1941 – A.J.G. Strengholt’s Uitgevers Maatschappij N.V. te Amsterdam C.

De vertaling is online beschikbaar.

 

Doe mee met de conversatie

1 reactie

Plaats een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: