De Plato’s van onze tijd

In de oudheid (Parmenides, Plato, Aristoteles) zijn allerlei filosofische ideeën ontstaan over wie wij zijn, over het wel of niet bestaan van een scheiding tussen lichaam en ziel; ideeën die in aangepaste vorm vaak nog altijd voortleven. En we zijn nog niet uitgedacht over het onderwerp. Omdat april de Maand van de Filosofie is, met …