Welke wegen echt naar Rome leiden

Acht van de elf aquaducten (waterwegen) van het oude Rome kruisten elkaar op deze plek. De antieke Via Labicana en Via Praenestina kwamen er samen om je verder Rome in te leiden. Voor het straatverhaal van deze week staan we op Piazza di Porta Maggiore, een op het eerste gezicht oninteressant ogend verkeersplein, precies onder …

Meet the (real) Romans

De ironie van dode beschavingen is dat ze juist vanuit de graven van de doden die er ooit actief aan deelnamen tot ons spreken, misschien wel meer dan welk indrukwekkend paleis of prachtige tempel ook. Een voorbeeld In Rome leefde eens, halverwege de eerste eeuw voor het begin van onze jaartelling, een bakker genaamd Marcus …