Een kleine ode aan Livia

Romeinse geschiedschrijvers (Suetonius, Tacitus) hebben Livia, de vrouw van keizer Augustus en Romes eerste first lady, altijd neergezet als gewiekste intrigante en machtswellustige gifmengster, die geen misdaad schuwde om haar zoons in het zadel te helpen. Livia trouwde met Augustus (Octavianus) toen ze al een zoon uit een eerder huwelijk had, en bovendien zwanger was van …

Middeleeuwse penvriendinnen

Op 8 maart, Internationale Vrouwendag, besprak ik vijf illustere dames uit de Italiaanse geschiedenis. Omdat niet alle wegen naar Rome leiden en het bovendien deze week Boekenweek is, staat vandaag een van de vroegste vrouwelijke auteurs van eigen bodem centraal: Hadewijch (ca. 1250), schrijfster van mystieke verhalen en talloze brieven aan vriendinnen, die net als …