3 filosofische lessen over vriendschap

‘Wat weet ik?’, was het motto van de Franse filosoof Michel de Montaigne. Een bijzonder man, omdat hij als een van de eersten over zichzelf schreef, in psychologische zin. Hij beschreef morele en filosofische vraagstukken en pionierde in het genre van essays, persoonlijke betogen. De Montaigne vond dat vriendschap en affectie bij uitstek eigenschappen waren …