1. Annunciatie 624px-Sandro_Botticelli_080
Botticelli, Annunciatie, 1485

De geboorte aangekondigd
De geboorte van Jezus wordt door de aartsengel Gabriël aan de maagd Maria aangekondigd: “Wees gegroet, gij begenadigde; de Heere is met u; gij zijt gezegend onder de vrouwen. (…) Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden, en een Zoon baren, en zult Zijn naam heten Jezus.”

2. Pieter Bruegel de Oude 1520 1569_Volkstelling te Bethlehem
Pieter Bruegel de Oude, Volkstelling te Bethlehem, 1566

De volkstelling in Betlehem
De zwangere Maria en haar man Jozef (rechts in het midden, met ezel) zijn wegens een door de Romeinen uitgeschreven volkstelling naar Bethlehem afgereisd. Voor hen is er geen plaats in de herberg. “En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van den Keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden.”

3.Botticelli 1445 1510_De geboorte van Christus
Botticelli, De geboorte van Christus, 1500

De geboorte in de stal
Vanwege de volkstelling is er in geen enkele herberg plek. Een herbergier biedt Jozef en Maria een stal aan om in te overnachten. Daar wordt Jezus geboren en in de kribbe gelegd: “En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en leide Hem neder in de kribbe, omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg.”

4. Rembrandt van Rijn_aanbidding herders_1646
Rembrandt, De aanbidding der herders, 1646

De herders aanbidden Jezus
In de buurt van de stal hielden herders de wacht bij hun schapen, als plotseling een engel verschijnt. “En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal; Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn: gij zult het Kindeken vinden in doeken gewonden, en liggende in de kribbe. (…) En zij kwamen met haast, en vonden Maria en Jozef, en het Kindeken liggende in de kribbe.

weyden_bladelin_rechts_grt
Rogier van der Weyden, Het visioen van de koningen, 1445

De drie wijzen
In een visioen zien drie wijzen uit het oosten de aankondiging van de geboorte van de koning de Joden. Ze besluiten naar het kind af te reizen met geschenken. “Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van den koning Herodes, ziet, enige wijzen van het Oosten zijn te Jeruzalem aangekomen. Zeggende: Waar is de geboren Koning der Joden? want wij hebben gezien Zijn ster in het Oosten, en zijn gekomen om Hem te aanbidden.”

Peter Paul Rubens, De aanbidding der wijzen, 1624
Peter Paul Rubens, De aanbidding der wijzen, 1624

Driekoningen
De drie koningen uit het oosten knielen na hun lange reis neer bij de kribbe en bieden de geschenken aan die zij meenamen: goud, wierook en mirre. “En zij, den koning gehoord hebbende, zijn heengereisd; en ziet, de ster, die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats, waar het Kindeken was.”

Albrecht Durer, De vlucht naar Egypte, 1495
Albrecht Durer, De vlucht naar Egypte, 1495

Vlucht naar Egypte
Een engel waarschuwt Jozef in een droom voor de moordzuchtige Herodes, die erop uit was zijn pasgeboren zoon te doden. Het gezin vlucht hierop naar Egypte.”Sta op, en neem tot u het Kindeken en Zijn moeder, en vlied in Egypte, en wees aldaar, totdat ik het u zeggen zal; want Herodes zal het Kindeken zoeken, om Hetzelve te doden. Hij dan opgestaan zijnde, nam het Kindeken en Zijn moeder tot zich in den nacht, en vertrok naar Egypte;”

stembutton_gop_3Help Orpheus kijkt om aan de Geschiedenis Online Prijs!

Lees je deze website met plezier? Laat dan je stem horen op de website van de Geschiedenis Online Prijs! Je kunt je stem uitbrengen via de banner.

Doe mee met de conversatie

5 reacties

  1. Hij is weer prachtig Willemijn; staat 1 klein taalfoutje in: “een herbergier bied Jozef en Maria een stal aan”

    En de Kerstkaart was ook helemaal in stijl!

    Liefs, mam

Plaats een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: