Alles over Prometheus

De wereld was nog maar net geschapen, met al haar dieren, bomen en planten, maar nog zonder mensen, toen Prometheus op aarde kwam. Hij was de zoon van de Titaan Iapetus, het godengeslacht dat door Zeus was verslagen. Prometheus was creatief en vindingrijk en wist dat er in alles op aarde goddelijk zaad bevat. Hij …