Caspar, Balthasar en Melchior

Hoewel nergens expliciet vermeld staat dat ze met z’n drieën kwamen – Matteüs schrijft slechts dat ‘enige wijzen van het Oosten’ aankomen in Jeruzalem – viert een groot deel van de (christelijke) wereld vandaag Driekoningen – de aankomst van Caspar, Balthasar en Melchior bij de kribbe van Jezus. Zij zagen een ster en besloten dat …