Hoe Stravinsky 100 jaar muziek bepaalde

Vandaag in de cultuurbijlage van The Guardian online: How Stravinsky’s Rite of Spring has shaped 100 years of music. De Lentewijding van Stravinsky wordt gezien als een – voor z’n tijd – revolutionair werk en werd 100 jaar geleden voor het eerst opgevoerd in Parijs. Lees hier het hele artikel.